Portal geograficzny GeoZone - geografia fizyczna i geografia ekonomiczna, olimpiada geograficzna, matura, testy geograficzne, państwa świata, stolice, dane statystyczne, quizy - serwis geograficzny
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 96273 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

piasek


luźna skała osadowa, należąca do grupy psamitów. Skład mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy także długość jego transportu. W zależności od składu wyróżnia się: piaski kwarcowe - najbardziej rozpowszechnione, złożone prawie wyłącznie z kryształów kwarcu (nawet do 100%), z niewielką domieszką skaleni, muskowitu, związków żelaza oraz minerałów ciężkich (np. cyrkon, monacytu, rutylu), piaski arkozowe - złożone z kwarcu, skaleni i niewielkich domieszek mik, oraz piaski szarogłazowe - złożone z okruchów różnych skał drobnokrystalicznych. W zależności od genezy wyróżnia się: piaski wydmowe - związane z działalnością wiatru, piaski rzeczne - związane z działalnością rzek, piaski rzecznolodowcowe - związane z przepływem wód lodowcowych oraz piaski morskie - nagromadzone na wybrzeżach morskich. Barwa piasku może być biała, żółtawa, brunatna, czerwonawa, zielonkawa, a nawet czarna i związana jest z zawartością skaleni, glaukonitu, tlenków i wodorotlenków żelaza. Piaski znajdują zastosowanie m.in. w: budownictwie, hutnictwie (tzw. piaski formierskie) i przemyśle szklarskim (tzw. piaski szklarskie). Duże znaczenie mają piaski wzbogacone w minerały ciężkie (np. monacytowe, korundowe, ilmenitowe, złotonośne, diamentonośne). W wyniku scementowania piasku powstają piaskowce.Piasek - słownik geograficzny - pojęcia i terminy geograficzne.
GeoZone.pl © 2004-2021 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]