Portal geograficzny GeoZone - geografia fizyczna i geografia ekonomiczna, olimpiada geograficzna, matura, testy geograficzne, państwa świata, stolice, dane statystyczne, quizy - serwis geograficzny
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 96273 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

plaszczowina


wielkoskalowe nasunięcie silnie sfałdowanych mas skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego przez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się dużą rozciągłością poziomą (nawet do kilkuset km), a jednocześnie niewielką miąższością (do kilkuset m).

Ze względu na genezę wyróżnia się:

1) Płaszczowinę z przefałdowania - utworzoną z fałdu leżącego, obalonego lub przewalonego, którego skrzydło grzbietowe (górne) w stosunku do brzusznego (dolnego) uległo znacznemu przemieszczeniu,

2) Płaszczowinę z odkłucia - utworzoną przez nasunięcie na utwory młodsze oderwanych (odkłutych) od podłoża mas skalnych, przy czym powierzchnia odkłucia stanowi zwykle płaszczyzna kontaktu między dwoma kompleksami skalnymi o różnych własnościach mechanicznych,

3) Płaszczowinę ze ścinania - utworzoną przez nasunięcie się mas skalnych wzdłuż rozległego pęknięcia, skośnie przecinającego warstwy skalne.

Występują we wszystkich górach fałdowych, m.in. w Alpach, Karpatach i Himalajach.Plaszczowina - słownik geograficzny - pojęcia i terminy geograficzne.
GeoZone.pl © 2004-2021 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]