Portal geograficzny GeoZone - geografia fizyczna i geografia ekonomiczna, olimpiada geograficzna, matura, testy geograficzne, państwa świata, stolice, dane statystyczne, quizy - serwis geograficzny
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 96273 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

postglacjał


okres następujący bezpośrednio po zlodowaceniu (glacjale), cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i zachodzeniem intensywnych procesów morfologicznych, typowych dla tego okresu. Z czasem klimat stopniowo się ocieplał, z czym wiązała się zmiana formacji roślinnej z tundrowej na leśną i zmniejszenie dynamiki procesów rzeźbotwórczych. Ostatni na ziemiach polskich postglacjał nastąpił na przełomie plejstocenu i holocenu.Postglacjał - słownik geograficzny - pojęcia i terminy geograficzne.
GeoZone.pl © 2004-2021 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]