Portal geograficzny GeoZone - geografia fizyczna i geografia ekonomiczna, olimpiada geograficzna, matura, testy geograficzne, państwa świata, stolice, dane statystyczne, quizy - serwis geograficzny
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 95974 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

terasa


forma rzeźby powierzchni Ziemi występująca powszechnie w dolinach (terasa rzeczna), a także nad brzegami mórz (terasa morska) i jezior (terasa jeziorna). Terasa jest zasadniczo formą równinną, całkowicie poziomą lub (częściej) lekko nachyloną w kierunku osi doliny lub brzegu akwenu. Powstanie terasy jest efektem naprzemiennego występowania dwóch rodzajów procesów morfologicznych: najpierw erozji bocznej rzeki lub abrazji, tworzących powierzchnię równinną, a następnie, po obniżeniu podstawy erozyjnej (dna doliny, poziomu morza lub jeziora) - procesów wcinania się koryta rzeki (erozja wgłębna) lub obniżenia poziomu morza, wskutek czego powstaje krawędź ograniczająca powierzchnię terasy. Efektem kilkakrotnych zmian poziomu podstawy erozyjnej jest schodowe występowanie kilku poziomów terasy, oddzielonych od siebie mniej lub bardziej wyraźnymi progami. Ze względu na budowę terasy i procesy, które doprowadziły do jej powstania, wyróżniamy różne rodzaje teras, m.in.:

1) abrazyjne, powstałe na skutek niszczenia przez fale morskie i unoszony przez nie materiał brzegów, zbudowanych ze skał litych,

2) erozyjne, powstałe na skutek erozji (bocznej, a następnie wgłębnej) rzeki w skale litej,

3) akumulacyjne, powstałe w efekcie wypełnienia dna doliny osadami aluwialnymi, a następnie wcięcia się w nie koryta, przy czym rozcięcie nie dochodzi do skały litej w podłożu (jest to najczęściej występujący rodzaj terasy na obszarze Polski).

Terasy powstałe w podobny sposób, ale z korytem, które rozcięło całą warstwę aluwiów i wcięło się w litą skałę, nazywane są terasami akumulacyjno-erozyjnymi. Odrębnymi rodzajami teras akumulacyjnych są terasy kemowe, powstające pomiędzy krawędzią topniejącego lodowca a zboczem doliny, oraz terasy sandrowe, powstałe w wyniku cofania się czoła lodowca, z którego wypływa rzeka osadzająca sandr. Terasa dawniej nazywana była tarasem, także obecnie niektórzy geografowie używają tego określenia.Terasa - słownik geograficzny - pojęcia i terminy geograficzne.
GeoZone.pl © 2004-2020 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]