Portal geograficzny GeoZone - geografia fizyczna i geografia ekonomiczna, olimpiada geograficzna, matura, testy geograficzne, państwa świata, stolice, dane statystyczne, quizy - serwis geograficzny
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 95974 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

złoże


naturalne nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Powstanie złoża mineralnego związane jest z różnymi procesami fizykochemicznymi i geologicznymi. Występujące złoża dzielą się pod względem:

A) genezy powstania na:

1) magmogeniczne,

2) hipergeniczne (powstałe pod wpływem procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, głównie wietrzenia i sedymentacji) obejmujące złoża wietrzeniowe, osadowe i biogeniczne oraz

3) metamorfogeniczne.

B) różnorodności budujących je minerałów tworzących złoża monomineralne (jednorodne), składające się z jednego surowca i polimineralne złożone z kilku minerałów.

C) rodzaju minerałów - złoże węgla, ropy, różnego rodzaju rud itp.

D) kształtu (formy) na:

1) pokładowe, rozciągające się w postaci warstw, powstałe głównie w procesie sedymentacji, m.in. złoża węgla kamiennego, brunatnego, soli, niektórych rud żelaza (syderyty), manganu, miedzi,

2) żyłowe (żyły), powstałe w wyniku wypełnienia substancją mineralną szczelin i spękań skalnych, m.in. piryt, baryt, złoto,

3) gniazdowe, niewielkie (zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów) skupienia minerałów, będące efektem procesów metamorficznych, m.in. złoża boksytów, kruszców cynkowo-ołowiowych,

Ruchy tektoniczne

4) soczewkowe, o kształcie spłaszczonym, utworzone w wyniku nierównomiernej sedymentacji i w trakcie ruchów tektonicznych, np. złoża rud,

5) wysadowe, występujące w kształcie pni lub słupów, powstałe pierwotnie jako złoża osadowe, lecz wskutek ruchów mas skalnych wypiętrzone ku górze, np. wysady solne,

6) rozsypiskowe (okruchowe), tworzące się najczęściej wskutek koncentracji minerałów ciężkich, wysegregowanych przez prądy wody, m.in. metale szlachetne występujące w piaskach zwanych złotonośnymi, platynonośnymi, diamentonośnymi itp.



Złoże - słownik geograficzny - pojęcia i terminy geograficzne.
GeoZone.pl © 2004-2020 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]