Państwa świata to szczegółowe informacje: warunki naturalne, gospodarka, ustrój polityczny. Polityczny podział świata oraz państwa i stolice przedstawione zostały na mapach.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98105 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Państwa świata: Ekwador


Informacje ogólne

nazwaRepublika Ekwadoru
położenie państwo w pn.-zach. części Ameryki Południowej.
stolicaQuito
powierzchnia283,6 tys. km²
liczba ludności11,9 mln (1992)
język urzędowyhiszpański
jedn. monetarnasucre
święto narodowe10 sierpnia (rocznica proklamowania niepodległości 1809)
podział administracyjny21 prowincji
granice z Kolumbią i Peru; na zach. granica mor. O. Spokojny. Do Ekwadoru należą wyspy Galapagos na O. Spokojnym, ponad 900 km na zach. od wybrzeży kraju.

Kalendarium

1809Wyzwolenie spod panowania Hiszpanii
1830Wystąpienie z fed. Wielkiej Kolumbii
1925-194822 Prezyndetów, z których żaden nie utrzymuje stanowiska do końca kadencji
1941Wojna z Peru o Niz. Amazonki, Ekwador traci większość tego terytorium
1948-1955Władzę przejmują liberałowie
1956Urząd prezydencki przejmuje pierwszy od 60 lat konserwatysta
1960J.V. Ibarra nowym, liberalnym prezydentem
1961Ibarrę zastępuje wiceprezydent - C.J.A. Monroya
1962Początek rządów wojskowych
1966Nowa konstytucja przywraca rządy cywilne
1968Ibarra powraca na urząd prezydencki
1972Zamach stanu, rządy wojskowe
1978Nowa, demokratyczna konstytucja
1979Władzę przejmują liberałowie
1982Niepokoje społeczne - pogarszająca się sytuacja gospodarcza - wprowadzony zostaje stan wyjątkowy
1983Wprowadzenie polityki oszczędnościowej
1984Konserwatyści nieznacznie zwyciężają w wyborach
1988Wybór R.B. Cevellosa - umiarkowana lewica
1991Ludowe Siły Zbrojne składają broń
1992Prezydentem S.D. Ballen
1995Konflikt graniczny z Peru


Warunki naturalne

W Ekwadorze wyróżnia się 3 regiony fizycznogeograficzne: nadbrzeżny (Costa) - obejmujący nizinę oraz płaskowyż ciągnący się wzdłuż O. Spokojnego, środk. - górski (Sierra), obejmujący Andy Ekwadorskie (2 gł. łańcuchy - Kordylierę Zach. i Kordylierę Środk., rozdzielone Wielką Centr. Doliną), oraz wsch. (Oriente) - wyżynny (przedgórze), przechodzący na wsch. krańcach Ekwadoru w Niz. Amazonki. W Andach spotyka się liczne wygasłe wulkany, m.in. Chimborazo (6267 m, najwyższy szczyt w Ekwadorze) i wulkany czynne, m.in. Cotopaxi (5897 m) i Sangay (5230 m), należące do najaktywniejszych na Ziemi. Klimat równikowy, w Andach - górski, z piętrami klimatycznymi. Średnia roczna suma opadów od 200 mm w pd. części wybrzeża i 400 mm w śródgórskich kotlinach oraz w pd. części Andów, do 3000 mm w pn. części wybrzeża, na wsch. stokach Kordyliery Środk. i we wschodnim Ekwadorze. Gęsta sieć rzeczna z głównymi rzekami: Putumayo, Napo i Pastaza (dorzecze Amazonki), Esmeraldas i Daule (uchodzą do O. Spokojnego). Ponad 50% powierzchni Ekwadoru pokrywają lasy. We wschodnim Ekwadorze wilgotne lasy równikowe, w Andach wiecznie zielone lasy liściaste, na wybrzeżu lasy suche. Śródgórskie płaskowyże porasta trawiasto-krzewiasta formacja paramo i inne formacje trawiaste.

Gospodarka

Gospodarka Ekwadoru opiera się na rolnictwie i wydobyciu ropy naftowej. PKB wynosi 1005 $ USA na 1 mieszk. (1989). Po dość szybkim w latach 1970-80 rozwoju przemysłu przetwórczego narosło zadłużenie zagr. (do 12 mld $ USA w 1991) oraz spadło średnie roczne tempo wzrostu PKB, z 8,7% w 1965-80 do 1,5% w 1980-87. Programy stabilizacyjne wprowadzane pod kontrolą Międzynar. Funduszu Walutowego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Ludność

Głównie Indianie (ok. 50% ludności kraju) i Metysi (40%) oraz Kreole, Murzyni, Mulaci i biali. Główne wyznania: katol. (90% ludności kraju) i protest.; przyrost naturalny 25,5 promili (1985-90). Rozmieszczenie ludności jest b. nierównomierne, najgęściej są zaludnione kotliny śródgórskie i wybrzeże. Średnia gęstość zaludnienia 38 osób na 1 km kw. (1992). Ludność miejska stanowi 55% ludności kraju. Główne miasta: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Portoviejo, Ambato, Esmeraldas; ponad 30% ludności utrzymuje się z rolnictwa.

Ustrój polityczny

Republika. Konstytucja z 1979.

Warto zobaczyć

 • obiekty z listy światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO:

  • Galapagos, Park Narodowy, wyspy pochodzenia wulkanicznego; fauna endemiczna (żółwie olbrzymie, legwany, ptactwo) (dziedzictwo przyrodnicze).
  • Quito, zabytkowy zespół miejski (XVI XVIII w.) (dziedzictwo kulturalne).
  • Sangay, Park Narodowy, najaktywniejszy wulkan w Ameryce Pd. (dziedzictwo przyrodnicze).
  • Santa Ana de los Rios de Cuenca, renesansowo-barokowy zespół architektury kolonialnej (XVI XVIII w.) (dziedzictwo kulturalne).

 • rezerwaty biosfery UNESCO:

  • Archipielago de Colon (Galapagos), park narodowy, na wyspach Golapagos (wyspy), utworzony 1984, pow. 14.761.844 ha, położony na wys. 0 1707 m n.p.m.
  • Yasuni, park narodowy (wilgotne lasy tropikalne), utworzony 1989, pow. 679.730 ha, położony na wys. 220 250 m n.p.m.


Państwa świata: Ekwador.
GeoZone.pl © 2004-2023 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]