Portal geograficzny GeoZone - geografia fizyczna i geografia ekonomiczna, olimpiada geograficzna, matura, testy geograficzne, państwa świata, stolice, dane statystyczne, quizy - serwis geograficzny
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 95972 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

gleba


pedosfera, zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości) wraz z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Integralny składnik ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych. Gleba powstaje w procesie glebotwórczym w wyniku działania klimatu i organizmów, a zwłaszcza roślinności, na skałę macierzystą. Gleba warunkuje produkcję i rozkład biomasy oraz przepływ energii i obieg materii w ekosystemie. Obok części mineralnej, powstałej w wyniku wietrzenia, istotnym jej składnikiem jest próchnica. Powstaje ona w wyniku humifikacji, tzn. przetwarzania nierozłożonej materii organicznej z udziałem m.in. destruentów. Gleba zbudowana jest z warstw, tj. poziomów gleby, których następstwo od powierzchni ku dołowi nazywa się profilem glebowym. Typowy profil gleby składa się z:

1) górnego poziomu próchnicznego (A),

2) niżej leżącego mineralno-próchnicznego (A1)

3) i pod nim - mineralnego (B),

4) który położony jest na słabo, choć w różnym stopniu przekształconym utworze macierzystym (C). Może nim być pierwotna miejscowa skała, która uległa rozdrobnieniu, bądź materiał przyniesiony przez wodę (napływowe gleby, aluwialne), lodowiec (osady lodowcowe), wiatr (osady eoliczne, np. lessy) lub przeniesiony dzięki działaniu siły ciążenia (materiały osuwiskowe, koluwialne).



Gleba - słownik geograficzny - pojęcia i terminy geograficzne.
GeoZone.pl © 2004-2020 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]