Referaty i opracowania to dział, w którym znajdziesz interesujące opracowania geograficzne oraz referaty do wyboru - geografia. Opracowania poświęcone wielu zagadnieniom geograficznym.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98105 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Referaty i opracowania: Handel zagraniczny Japonii


Handel zagraniczny Japonii

1. Omówienie przyczyn i charakterystyka struktury handlu zagranicznego

Przyczyn obecnej struktury handlu zagranicznego Japonii należy szukać w zagranicznej i międzynarodowej polityce ekonomicznej, która ulegała zmianom począwszy od końca II wojny światowej.

Japonia po II wojnie światowej należała do krajów szczególnie wyniszczonych wojną. W stosunku do stanu sprzed wojny, majątek narodowy zmniejszył się o 1, brakowało żywności, zasoby siły roboczej zwiększyły się o ponad 6 milionów osób na skutek demobilizacji armii, powracającej administracji z utraconych terytoriów.

Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone przestały udzielać Japonii pomocy gospodarczej. W związku z tym Japonia była zmuszona rozpocząć samodzielnie odbudowę gospodarki. Proces ten nie miał charakteru jednorodnego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat Japonia wprowadzała zmiany we własnej strategii rozwoju. Ogólnie można podzielić rozwój gospodarki japońskiej na następujące fazy:
  • autonomiczny rozwój gospodarki (1951-1973)
  • neoprotekcjonizm (1974-1986)
  • liberalizacja gospodarki (1987-2004)
W okresie 1951-1973 gospodarka japońska rozwijała się autonomicznie, co oznaczało, że handel zagraniczny był podporządkowany gospodarce wewnętrznej. Polityka ta wynikała z radykalnych przekształceń gospodarki, które skutkowały w szybko rosnącym udziale przemysłu w dochodzie narodowym oraz zmianach struktury produkcji przemysłowej. Rolą importu było zaopatrzenie gospodarki w energię, surowce, żywność i licencje. Natomiast eksport bilansował import, przy czym utrzymywał się na relatywnie niskim poziomie (10-15%) w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami. Do 1971 roku w Japonii utrzymywał się deficyt handlowy.

Fakt ten oznaczał, że handel zagraniczny w analizowanym okresie nie był głównym czynnikiem rozwoju gospodarki japońskiej. Udział kapitału zagranicznego w finansowaniu inwestycji wewnętrznych Japonii był minimalny. Determinantem przyspieszonego rozwoju uznaje się natomiast akumulację wewnętrzną kapitału.

Inwestycje finansowane poprzez zakumulowany kapitał umożliwiły rozwój nowoczesnych, proeksportowych gałęzi produkcji oraz przyspieszenie postępu technicznego w przemyśle. Największą dynamiką rozwoju cechowały się: przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny, przetwórstwo ropy naftowej, hutnictwo żelaza, stali i metali nieżelaznych, przemysł chemiczny, precyzyjny.

[...]

2. Główni partnerzy handlowi

[...]

Bibliografia

  1. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, W-wa 2004
  2. Drelich-Skulska B., Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, WAE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2002
  3. Raczkiewicz Z., rozdz.: Relacje handlowe Unia Europejska - Japonia [w] Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Arboretum, Wrocław 2004
  4. Rocznik statystyki międzynarodowej 2003. GUS, W-wa 2003
  5. Świat w liczbach 2004/2005, WSiP, W-wa 2004

Źródła internetowe

  1. Statystyki CIA


Autor: snaakee.(
Tematy pokrewne:
Referaty i opracowania: Handel zagraniczny Japonii.
GeoZone.pl © 2004-2023 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]