Referaty i opracowania to dział, w którym znajdziesz interesujące opracowania geograficzne oraz referaty do wyboru - geografia. Opracowania poświęcone wielu zagadnieniom geograficznym.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98105 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Referaty i opracowania: Infrastruktura i jej układ przestrzenny


Infrastruktura i jej układ przestrzenny

(na podstawie: K. Kuciński, Geografia ekonomiczna: zarys teoretyczny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004)

Etymologia:

 • infra - pod
 • structura - układ

Definicja:

Układ urządzeń, obiektów i instytucji obsługujących system społeczno-ekonomiczny i łączących jego elementy w jedną całość. Rola infrastruktury wzrasta wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego. Infrastruktura warunkuje rozwój i działanie systemu społeczno-ekonomicznego.

Podziały:

A.

 • infrastruktura społeczna
  • instytucjonalna
 • infrastruktura techniczna
  • infrastruktura komunikacyjna (transport i łączność)
  • energetyczna
  • infrastruktura wodno-sanitarna
[...]

B.

 • infrastruktura ogólnego przeznaczenia - obsługuje standardowe potrzeby i każdy rodzaj produkcji
 • infrastruktura specjalnego przeznaczenia - np. turystyczna

C.

Z perspektywy jednostek osadniczych:
 • wewnętrzna - w obrębie jednostki osadniczej znajdująca się
 • zewnętrzna - znajdująca się poza obrębem danej jednostki osadniczej; w formie punktowej lub sieciowej

Cechy infrastruktury:

[...]

Funkcje infrastruktury:

[...]

Autor: snaakee.(
Tematy pokrewne:
Referaty i opracowania: Infrastruktura i jej układ przestrzenny.
GeoZone.pl © 2004-2023 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]