Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna oczami uczestników. Tu znajduje się nieoficjalny serwis OGIN. Olimpiada z geografii w GeoZone.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98105 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Olimpiada Geograficzna - tematy prac I stopnia


I. Porównanie dwóch sąsiadujących z sobą jednostek fizycznogeograficznych.
 1. Wybierz dwa graniczące ze sobą obszary (o powierzchni rzędu kilku km²) różniące się warunkami przyrodniczymi (np. dolina - wysoczyzna) w pobliżu Twojej szkoły lub miejsca zamieszkania.
 2. Scharakteryzuj te obszary pod względem przyrodniczym (np. budowy geologicznej, ukształtowania terenu, stosunków wodnych, gleb, roślinności).
 3. Scharakteryzuj te obszary pod względem wykorzystania gospodarczego.
 4. Porównaj oba obszary uwzględniając współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i gospodarczą działalnością człowieka.
 5. Ocen stopień przekształcenia środowiska przyrodniczego przez działalność człowieka (antropopresja).
 6. Opis uzupełnij dokumentacją badań terenowych (szkice topograficzne, profile, przekroje, rysunki, fotografie, itd.).
 7. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranego terenu.
II. Wybrany las na tle lasów regionu
 1. Wybierz i opisz dobrze znany Tobie las (lub wyraźny fragment większego kompleksu leśnego) o powierzchni od 3 do 10 km².
 2. Scharakteryzuj las uwzględniając: środowisko abiotyczne, skład gatunkowy, wiekowy, zdrowotny, żyjące w nim zwierzęta, historię, działalność gospodarczą, stosunki własnościowe.
 3. Porównaj uzyskane informacje o lesie z danymi dotyczącymi lasów regionu i wyjaśnij zaobserwowane różnice odwołując się do wiedzy przyrodniczej, historycznej i gospodarczej.
 4. Scharakteryzuj i oceń funkcje ekologiczne, gospodarcze, naukowe, przeciwpowodziowe, które pełni wybrany las. Przedstaw własne propozycje pełniejszego spełniania tych funkcji lub rozszerzenia ich zakresu.
 5. Wykonaj odpowiednią dokumentację (mapy, wykresy, tabele, fotografie, itp.)
III. Przyczyny i konsekwencje zmian struktury demograficznej w ciągu ostatnich 25 lat w gminie A (mieście A)
 1. Wybierz gminę lub miasto w granicach Twojego województwa.
 2. Przedstaw główne cechy struktury demograficznej w gminie (mieście) na początku lat 80. XX w. (liczba ludności, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, rozmieszczenie, struktura wieku, płci, wykształcenia, zawodowa, bezrobocie, migracje, stopień urbanizacji).
 3. Scharakteryzuj przemiany tej struktury w ciągu ostatnich 25 lat oraz przedstaw współczesną strukturę demograficzną w gminie (mieście).
 4. Dokonaj analizy przyczyn i konsekwencji zmian omawianej struktury demograficznej. ,
 5. Przedstaw perspektywy (demograficzne, gospodarcze, społeczne) wynikające z zauważonych zmian struktury demograficznej.
 6. Wykonaj odpowiednią dokumentację (mapy, fotografie, schematy, wykresy, tabele, i ewent. inne).
IV. Polskie rybołówstwo morskie na przełomie XX i XXI wieku - tendencje zmian i ich uwarunkowania
 1. Przedstaw krótką charakterystykę polskiego rybołówstwa morskiego w ostatniej dekadzie XX wieku (łowiska, flota połowowa, porty, struktura organizacyjna).
 2. Na podstawie zebranych danych statystycznych podaj charakterystykę struktury i wielkość połowów.
 3. Przedstaw tendencje zmian i ich uwarunkowania, jakie nastąpiły w polskim rybołówstwie morskim w ostatnich latach XX i na początku XXI wieku. Oceń wpływ warunków naturalnych, prawa międzynarodowego i sytuacji gospodarczej Polski oraz decyzji politycznych na zaistniałe zmiany.
 4. Przedstaw aktualny udział i znaczenie polskiego rybołówstwa morskiego w rybołówstwie światowym.
Źródło: strona internetowa Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach.
Adres pozyskany na GeoForum dzięki użytkownikowi: bared [zobacz wątek].

Olimpiada Geograficzna - tematy prac I stopnia.
GeoZone.pl © 2004-2023 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]